TNS Gallup gennemfører de store officielle undersøgelser af danskernes forbrug af radio og tv

Vores målinger af danskernes tv-sening og radiolytning muliggør detaljeret analyse og planlægning af programflader og reklamekampagner. Målingerne bruges af både radio- og tv-stationer og reklamebranchen.

 • Gallup Radio-Meter og Gallup Lokalradio Index

  Danskernes radiolytning måles løbende i en kombination af en elektronisk måling, Gallup Radio-Meter, samt en telefonbaseret måling, Gallup Lokalradio Index.

  Lytningen af de landsdækkende stationer i Gallup Radio-Meter måles på minut-, program- og spotniveau. Lytningen registreres automatisk hos medlemmerne af panelet gennem elektroniske målere, der opfanger et ikke hørbart signal. Signalet udsendes af de radiostationer, der deltager Gallup Radio-Meter.

  Gallup Lokalradio Index måler lytningen for lokalradiostationerne i Danmark og indsamles ved hjælp af telefoninterviews. Lytningen registreres på kvartersniveau og indeholder informationer om danskernes radiolytning i går, nedbrudt på tidspunkter, steder og radiostationer.

  Gallup Radio-Meter rapporteres i InfoSys, mens Gallup Lokalradio Index rapporteres i SuperNova. InfoSys og SuperNova er begge specialudviklet software, der sætter brugerne i stand til selv at analysere data. MediaService gennemfører kurser og yder support i brugen af Infosys og SuperNova.

  Hver onsdag udgiver TNS Gallup en pressemeddelelse med informationer om radiolytningen på de landsdækkende stationer i den forgangne uge. I januar, april, juli og oktober udsendes en pressemeddelelse med informationer om radiolytningen på de regionale og lokale stationer.

 • Seer-Undersøgelsens Establishment Survey

  Nyeste resultater – Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark

  Establishment Survey, 1. kvartal 2017

   

  Hovedoverskrifter:

  • 69 % af danskere 12 år+ ser ”film, serier eller tv” via en streamingtjeneste
  • Traditionelt distribueret tv når ud til 83 % af danskerne (12år+)
  • 5 streamingtjenester ses af mere end 10 % af danskerne minimum ugentligt
  • De yngste og børnefamilierne streamer oftest

   

  Fordelingen af seningen blandt streamingtjenesterne

   

  Se den fulde rapport her - klik her

   

  Establishment Survey baggrund

  Kantar Gallup beregner hver dag de danske seertal for parterne bag den ny Seer-Undersøgelse samt alle øvrige aktører i markedet. Dette gøres ved hjælp af flere paneler og datakilder, som alle bidrager til et samlet seertal for broadcastet indhold set på såvel traditionelt tv som pc/laptop, tablet og smartphone. Repræsentativiteten i panelerne sikres ved løbende at gennemføre en undersøgelse, Kantar Gallup Establishment Survey, som hovedsageligt tjener det formål at fastlægge den korrekte panelsammensætning på udvalgte variable. Panelernes sammensætning holdes dagligt op imod disse targets og vejes derefter. Sekundært tjener Establishment Survey det formål at give et overordnet billede af tv & streaming markedet.

   

  Metode

  Kantar Gallup Establishment Survey består af 10.000 årlige interviews blandt danskere på 12 år og over. Resultaterne rapporteres hvert kvartal. En andel af undersøgelsen gennemføres som CATI interviews (telefon) og en andel udføres som selvudfyldelsesskemaer (via web).

  Resultaterne vejes efter køn, alder, husstandsstørrelse, geografi og udtrækssandsynlighed.

 • Seer-Undersøgelsen 2017


  Det faktiske tv-forbrug måles sekund for sekund, døgnet rundt, hele året i Kantar Gallups seer-undersøgelse. Det gør det muligt at trække dugfriske seertal hver dag.

  Resultaterne bruges af programlæggere i tv-branchen til at forbedre programfladen og af de kommercielle kanaler til at fastlægge spotpriser. Reklamebranchen bruger analyser af data til at planlægge annoncering og kontrollere antallet af eksponeringer.

   

  Resultaterne fra Seer-undersøgelsen rapporteres i Instar Analytics. Instar Analytics er et specialudviklet software, der sætter brugerne i stand til at analysere data. MediaService gennemfører kurser og yder support i brugen af Instar Analytics til de kunder som det er relevant for.

   

  Hver mandag udgiver Kantar Gallup en pressemeddelelse (link) med informationer om tv-seningen i den forgangne uge.


  Seer-Undersøgelse 2017

  Gallup har målt seertal elektronisk siden 1992. Metode og teknologi har udviklet sig i takt med udviklingen i tv-forbruget og den teknologiske udvikling i tv-distribution; fra analog til digital, fra tv i stuen til tv-signal på mange andre typer skærme.

   

  Den 1. januar 2017 starter en ny epoke og en ny Seer-Undersøgelse går i gang i Danmark. Undersøgelsen vil skabe mere nøjagtige seertal baseret på flere datakilder. Dermed vil det være et farvel til den tidligere ”TV-Meter undersøgelse” med en ”single source” tilgang til målingen.

   

  Seertal i den digitale tidsalder

  Tv-sening foregår på mange forskellige enheder i dag og gennem forskellige distributionsformer. Dette skaber udfordringer i forhold til målingen, fordi det traditionelle TV-Meter fastgjort til et tv-apparat ikke længere er tilstrækkeligt til at måle alt tv-seningen.

   

  Parterne bag Seer-Undersøgelsen har sammen med Kantar Gallup derfor valgt at udvide målingen til at inkludere nye indsamlingsmetoder for online sening af tv-indhold. De nye datakilder består af to digitale paneler, Det Digitale Meterpanel og Webprofil panelet, samt Census Data.

   

  Samtidigt med at Seer-Undersøgelsen introducerer nye måder at gøre tingene på, fastholder den det hidtidige tv-panel til måling af traditionel tv-sening.

   

  Hver dag indsamles data fra alle fire datakilder og derefter fusioneres, således at seertallene bliver rapporteret mere nøjagtigt i forhold til hvad vi har kunne tidligere. Tilføjelse af de digitale paneler betyder også, at universet bliver udvidet fra tv-husstande til også at omfatte husstande og personer uden tv-apparater.

   

  Digitalt Meterpanel

  Dette nye panel består af mindst 1000 personer og vil måle alt deres sening af tv-indhold på PC/laptop, tablets og smartphones. Deltagerne i panelet bliver løbende rekrutteret og panelet vedligeholdt med samme høje standarder som tv-panelet. Det betyder, at panelet er repræsentativt for Danmarks online befolkning.  Webprofil Panel

  Dette panel består af over 25.000 personer og er en cookiebaseret måling – den anvender førsteparts-cookies som er stærke i forhold til identifikation af brugeren. Her vil brugernes adfærd i forbindelse med online forbrug af tv-indhold blive registreret og styrken er, at med det store datagrundlag får vi afdækket mangfoldigheden i det digitale forbrug.


  Censusdata

  Ordet ”Census” bruges typisk i forbindelse med en totaltælling, f.eks. af en hel befolkning. Her bruger vi ordet i forbindelse med en totaloptælling af alt indhold, der er tagget. ”Tagging” er et udtryk for at seningen kan identificeres korrekt og kan sammenlignes med et klistermærke, der bliver sat på den digitale fil. Totaloptællingen sker på enhedsniveau, dvs. til forskel fra et Digitale Meterpanel og Webprofil Panelet er det en ren trafikmåling. Censusdata er den tredje og sidste kilde, der bruges i Seer-Undersøgelsen for at måle forbruget af tv-indhold set online.


  Basispanelet

  Basispanelet består af 1200 husstande svarende til 2600 personer og vil måle de traditionelle tv-sening, der sker på tv-apparater og Smart TV. Dette panel er ryggraden i Seer-Undersøgelsen, da online seningen fra de tre nævnte kilder bliver fusioneret oven på individer i basispanelet. Udvælgelsen og vedligeholdelse af Basispanelet vil følge internationale standarder for guldstandard paneler og derved sikre en repræsentativitet af alle tv-husstande i Danmark.


  Datafusion

  Seertallene bliver resultatet af en datafusion, hvor sening fra de 3 digitale online kilder bliver ”limet” ovenpå den traditionelle tv-sening. Datafusionen i Seer-Undersøgelsen bliver gjort ved hjælp af en statistisk anerkendt ”donor” og ”modtager” matching-metode, som også anvendes også i andre seertals-undersøgelser internationalt, f.eks. har Norge brugt datafusion i deres officielle seertal siden 2014.


  Kontakt

  Ved yderligere spørgsmål til de nye seertal, kontakt venligst Frank Klausen, Kantar Gallup på 39272727 eller Alexander Nielsen, TV 2, Formand for Styregruppen for Seer-Undersøgelsen i Danmark, på 61931569.