Virksomheder, der opererer i IT eller telebranchen, arbejder i et dynamisk felt, hvor det teknisk mulige hele tiden skal balanceres med, hvad kunderne ønsker og kan tillære sig.

Timing er ofte afgørende for succes eller fiasko. Under disse forhold spiller adgang til løbende markedsinformation en vigtig rolle.

TNS Gallups It and Technology team arbejder med projekter, der handler om at skabe forbindelse mellem teknologivirksomhedernes udbud og kundernes behov.

Resultaterne bruges af IT og televirksomheder til produktudvikling, positionering, segmentering, prisfastsættelse, stakeholder management, kunde- og medarbejdertilfredshed og til at skabe commitment. Projekter kan være lokale eller globale, og der kan både være tale om omfattende interviewundersøgelser eller mere dybdegående analyser.

TNS Gallup har langvarige relationer med mange kunder, hvor vi over tid måler og evaluerer udviklingen på væsentlige områder i deres forretning. Uanset om der er tale om mindre lokale enkeltprojekter eller globale kontinuerte analyseprogrammer, leverer vi viden, der hjælper vore kunder til at fastsætte realistiske mål – og nå dem.

Vi samarbejder blandet andet med telesektoren om loyalitet, idet churn er en stor udfordring for teleselskaberne i Danmark. En 6 måneders bindingsperiode betyder at det er svært at fastholde kunden i selskabet og det skaber store udfordringer for branchen. Vores model Conversion Model måler hvor loyale virksomhedens egne kunder er og hvor loyale konkurrenternes kunder er, hvordan ser kundestrømmene ud og hvilke USP’er driver dem.