Forbedring af innovationsbaseret produktudvikling

Nye produkter og services er en prioritet for succesfulde virksomheder – og alligevel er det over 80 procent af nye produkter, der fejler.  Selv succesfulde lanceringer giver ikke altid den ønskede vækst.

Ved TNS Gallup forstår vi at det er merværdien af en produktlancering der betyder mest. Kannibalisering kan være ødelæggende og er en særlig risiko for ”line-extensions”, den hyppigste form for produktlancering.

Vore individbaserede modeller udfordrer de traditionelle tilgange og hjælper vore kunder med at forstå den virkelige merværdi ved et nyt produkt eller service. Vi mener også at det er vigtigt at undgå gætterier i den tidlige innovationsproces.

Ved at identificere og prioritere de rigtige produktmuligheder før idé-genereringen er det muligt at finde mulighederne med potentielt højest vækst.

Udforsk vore værktøjer indenfor Innovation & Product Development nedenfor

 • Launch eValuate

  Launch eValuate optimerer lanceringssucces

  I nutidens verden af fragmenterede medier, viral marketing og eksploderende forbrugervalg, sikrer succesfulde lanceringer ikke altid omsætningsvækst. Den høje fejlrate taget i betragtning, er der behov for en ny metode til at evaluere lanceringer, der medregner mund til mund kommunikation, digitale medier, butikkens miljø og forstår kilden til salg af nye produkter.

  Hos TNS ved vi, at stor omsætningsvækst ikke altid er bedst. Succes skal måles i forhold til den mervolumen et nyt produkt yder. Essentielt for at opnå dette er, at kigge dybere end de modeller, der ser på gennemsnitlige og akkumulerede tal.

  Vores individbaserede model giver en unik forståelse af baggrunden for salg af nye produkter, justerer for kannibalisme og forudser ægte, inkrementel vækst. Launch eValuate er beviseligt dobbelt så nøjagtig i forhold til årsager til estimerede volumen, og leverer en solid base for forretningsplanlægning.

 • Product eValuate

  Product eValuate – klargør produkter til lanceringssucces

  Product eValuate er en koncept-produkt test, der bruger solide præstationsmålinger til at afgøre, hvor godt et produkt korresponderer med konceptets forventninger, og lige så vigtig, hvordan produktet kan forbedres for at maksimere mulighederne for vækst. Derigennem spiller Product eValuate en afgørende rolle i at sikre en stærk repetitiv købsrate – en af de essentielle faktorer for langsigtet succes for ethvert nyt produkt eller service.

  Som alle vore andre innovationsværtøjer er Product eValuates salgsforudsigelser baseret på en individuel modellering, der giver en absolut og inkrementel vurdering af potentialet. Vi anvender vores præcise analyser til at identificere produktforbedringer, der vil tilfredsstille kunderne og sikrer en bæredygtig og langtidsholdbar vækst.

  For mere info kontakt venligst Camilla Olsson

 • Concept eValuate

  Concept eValuate identificerer vinderideen

  Koncept screening er en af de mest kritiske faser i innovationsprocessen og den udløsende faktor i forhold til store investeringer i R&D, produkt og emballering, men samtidigt også alt for ofte roden til dyre fejltagelser.

  Traditionel koncept screening har en tendens til forsimplet at prioritere ideer efter størst appel – ideer der ofte agerer kannibalistisk og tilføjer meget lidt omsætningsvækst. En dybere forståelse af rigtige, merværdiskabende muligheder er vital for at positionere investeringer mod ægte vinderideer.

  Forståelse af merværdi er grundprincippet i Concept eValuates individbaserede model.  Resultaterne viser, at denne teknik signifikant forbedrer forudsigelserne af væksten i markedet, selv i de tidlige stadier af innovationsprocessen. Vores ekstensive database for ”early adopters” giver perspektivet på de fremtidsorienterede kunder og fremhæver ægte gennembrudskoncepter, og vores præcise diagnostik hjælper til både at identificere og forbedre ægte vinderideer.