Matrix – Viser muligheder for vækst

Matrix tager gætteriet ud af det essentielle og sværeste stadie i innovationsprocessen: den første del. Gennem matrix får vores kunder et komplet billede af deres specifikke marked, får identificeret og vurderet deres vækstmuligheder, samt modtager en klar fremadrettet plan for beslutninger.  

I modsætning til de generaliserede ad-hoc fremgangsmåder til forståelse af markedet, søger Matrix systematisk efter de skjulte muligheder for fremtidig vækst. For alle højt prioriterede muligheder leverer vi en detaljeret forståelse af de vigtigste faktorer for succes, og en præcis skridt-for-skridt plan til udviklingsprocessen.  Matrix er et lige effektivt værktøj for både produkt-renovation og -innovation.

Implementering af Matrix i begyndelsen af innovationsprocessen har hjulpet vores kunder til at forbedre succesraten med op til 6½ gang i forhold til branchens norm.

 

 

Product eValuate – Udfærdiger produkter til lanceringssucces

Product eValuate er et koncept-produkt test, der bruger solide præstationsmålinger til at afgøre, hvor godt et produkt korresponderer med konceptets forventninger, og lige så vigtig, hvordan produktet kan forbedres for at maksimere mulighederne for vækst. Derigennem spiller Product eValuate en afgørende rolle i at sikre en stærk repetitiv købsrate – en af de essentielle faktorer for langsigtet succes for ethvert nyt produkt eller service.

Som alle vores andre innovationsværtøjer er Product eValuates salgsforudsigelser baseret på en individuel modellering, der giver en absolut og inkrementel vurdering af potentialet. Vi anvender vores præcise analyser til at identificere produktforbedringer, der vil tilfredsstille kunderne og sikrer fra lanceringen en bæredygtig og langtidsholdbar vækst.    

 

 

 

Launch eValuate – Optimerer lanceringssucces

I nutidens verden af fragmenterede medier, viral marketing og eksploderende forbrugervalg, sikrer succesfulde lanceringer ikke altid omsætningsvækst. Den høje fejlrate taget i betragtning, er der behov for en ny metode til at evaluerer lanceringer, der inkorporerer mund til mund kommunikation, digitale medier, butikkens miljø og forstår kilden til salg af nye produkter.

Hos TNS ved vi, at stor omsætningsvækst ikke altid er bedst. Succes skal måles i forhold til den inkrementelle volumen et nyt produkt yder. Essentielt for at opnå dette er, at kigge dybere end de gennemsnitlige og traditionelt akkumulerende fremgangsmåder til modeller.

Vores individbaserede model giver en unik forståelse af baggrunden for salg af nye produkter, justerer for kannibalisme og forudser ægte, inkrementel vækst. Launch eValuate er beviseligt dobbelt så nøjagtig i forhold til årsager til estimerede volumen, og leverer en solid base for forretningsplanlægning.

 

 

 

Concept eValuate – Identificerer vinderideen

Koncept screening er en af de mest kritiske faser i innovationsprocessen og den udløsende faktor i forhold til store investeringer i R&D, produkt og emballering, men samtidigt også alt for ofte roden til dyre fejltagelser.

Traditionel koncept screening har en tendens til forsimplet at prioritere ideer efter størst appel – ideer der ofte agerer kannibalistisk og tilføjer meget lidt omsætningsvækst. En dybere forståelse af rigtige, inkrementelle muligheder er vital for at positionere investeringer mod ægte vinderideer.

Forståelse af inkrementalitet er grundprincippet i Concept eValuates individbaserede model.  Resultaterne viser, at denne teknik signifikant forbedrer forudsigelserne af væksten i markedet, selv i de tidlige stadier af innovationsprocessen.  Vores ekstensive database for ”early adopters” giver perspektivet på de fremtidsorienterede kunder og fremhæver oprigtige gennembrudskoncepter, og vores præcise diagnostik hjælper til både at identificere og forbedre ægte vinderideer.

 

 

 • Se, hvad Product eValuate™ giver svar på

  Product eValuate™ besvarer 3 grundlæggende analysespørgsmål:

  • Performance: Hvilken evne har produktet til at opnå prøvekøb og genkøb? Kan produktet leve op til forventningerne? Og I sidste ende, hvad er sandsynligheden for succes?
  • Understanding: Hvilke elementer påvirker interessen for prøvekøb og hvilke påvirker genkøb? Hvor godt performer produktet på de forskellige egenskaber?
  • Optimisation: Hvorledes skal produktet forbedres for at øge sandsynligheden for at opnå succes?

  Product eValuate™ metoden kombinerer alle analysens indikatorer i et enkelt og overskueligt resultatdiagram: Launch Health Check. En Driver Analyse er med til at afdække opfattelsen af produktet og en Penalty Analyse afslører de produktelementer, som bør forbedres.

  Product eValuate™ har helt de samme kvaliteter mht. til benchmark og resultatformidling, som kendetegner Concept eValuate™, og er derfor perfekt som research input til business cases.

 • Hvornår benyttes eValuate™?

  Launch eValuate™ kan benyttes på forskellige stadier i produktudviklingen og på forskellige stadier i produktets cyklus:

  • Udvikling af nye brands
  • Relanceringer
  • Line extensions
  • Kan gennemføres på alle markeder

  Launch eValuate™ starter med de salgskomponenter, som bestemmer volumen for et nyt produkt: Hvor mange vil prøve produktet? Hvor mange vil genkøbe og adoptere produktet? Samt hvor meget og hvor ofte vil forbrugeren købe produktet.

  Launch eValuate™ er en såkaldt micro model, hvilket betyder værktøjet måler komponenterne på individuel respondent basis, i modsætning til andre volume værktøjer, der blot beregner et gennemsnit. Ligeledes måler modellen betydningen af word of mouth.  Resultaterne bliver kalibreret med panel data, hvilket sikrer, at output bedre reflekterer virkeligheden, og at man ikke behøver anvende såkaldt normativ data.

  Ved at inkludere disse parametre kan TNS Gallup beregne, hvilken volume virksomhedens produkt vil få på markedet. Hvordan ved vi, at det virker? Launch eValuate™ resultaterne bliver efterfølgende valideret op i mod den faktiske volume for produktet, når det efterfølgende er blevet lanceret på markedet.

  Denne form for micro model gør også, at vi kan måle betydning af alle marketing variable, inklusiv konkurrent tiltag, hvorved vi bedre kan rådgive virksomheden i forhold til marketing planerne.

  Launch eValuate™ maksimerer virksomhedens produkters chancer for succes via præcision!

 • Screening af koncepter

  Concept eValuate™ er en hurtig og enkel analyse til screening af koncepter:

  • Identificerer idéer som har stor sandsynlighed for at få succes
  • Giver tidlig indikation af markedspotentialet
  • Bliver oftest gennemført online
  • Er ideel til screening af både mange og få idéer

  Concept eValuate™ fokuserer ikke kun på købsintention og uniqueness, men har en udvidet struktur, som giver mulighed for at forstå, hvorfor et meget unikt koncept måske alligevel ikke klarer sig godt. Er konceptet for mærkeligt? For forvirrende? For tidligt ude? Concept eValuate™ tester derfor også om ideen er:

  • Spændende - er der noget originalt spændende ved idéen?
  • Forståelig - skaber beskrivelsen klare forventninger?
  • Relevant - kan forbrugerne identificere sig med idéen og se relevansen af den i deres eget liv?

  I alle Concept eValuate™ studier screenes der for og indarbejdes et sub segment af forbrugere, der er Early Adopters inden for produktkategorien.  Derved sikres, at den næste stor idé ikke bliver forkastet blot fordi mainstream markedet endnu ikke er helt modent til lancering. 
   
  Med mere end 80.000 cases i vor database kan vi altid levere lande og kategori benchmarks, så man altid har et godt og sikkert sammenligningsgrundlag. eValuate™ giver klar tilbagemelding om fremtidig potentiale via et enkelt trafiklys system. 

  Vi validerer hele tiden Concept eValuate™ via vores Launch eValuate™ model. Validering af tidlig screening er ofte vanskelig, da produkterne sjældent lanceres uden ændringer. Concept eValuate™ er valideret imod Launch eValuate™ så vores konklusion er, at den også er præcis.

  Med Concept eValuate™ får man hurtige resultater og en høj grad af sikkerhed. Man får alle fordelene ved en hurtig koncept screening proces, men uden at eliminere virksomhedens innovative blue sky idéer for fremtiden.